🎉 Thang cuốn dẫn lối khách hàng thân yêu đến với cửa hàng IDIGO CRESCENT MALL 🥰

🎉 Thang cuốn dẫn lối khách hàng thân yêu đến với cửa hàng IDIGO CRESCENT MALL 🥰

🎉 Thang cuốn dẫn lối khách hàng thân yêu đến với cửa hàng IDIGO CRESCENT MALL 🥰

❤ Chương trình Double Midnight Sale up to 80%

🎁 Tặng ngay balo vải laptop 14inch với đơn hàng từ 1.000.000đ trở lên

📍 Thời gian áp dụng: 24/11 - 26/11/2023