🔥 Hình ảnh quầy event của IDIGO tại Aeon Mall Bình Dương 🥰

🔥 Hình ảnh quầy event của IDIGO tại Aeon Mall Bình Dương 🥰

🔥 Hình ảnh quầy event của IDIGO tại Aeon Mall Bình Dương với các ưu đãi hấp dẫn tại cổng A đối diện khu siêu thị 🥰

❤ Sale up to 35%-40% tất cả sản phẩm

❤ Mua 1 sản phẩm giảm thêm 10%*

❤ Mua từ 2 sản phẩm trở lên giảm thêm 20%*

* Ưu đãi áp dụng cho sản phẩm có giá gốc từ #360K trở lên

📍 Thời gian áp dụng: 01/11 - 09/11/2023