Cập nhật hình ảnh mới nhất của IDIGO tại Aeon Mall Canary Bình Dương

Cập nhật hình ảnh mới nhất của IDIGO tại Aeon Mall Canary Bình Dương

🎀 Cập nhật hình ảnh mới nhất của IDIGO tại Aeon Mall Canary Bình Dương 🎉

🛒 Cửa hàng nằm ở tầng 1 trong khu mua sắm tổng hợp

📍 Aeon Bình Dương Canary Số 1 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương.