Một số hình ảnh quầy sale event của IDIGO diễn ra tại Lotte Mart Gò Vấp từ 01/05 - 31/05/2021

Một số hình ảnh quầy sale event của IDIGO diễn ra tại Lotte Mart Gò Vấp từ 01/05 - 31/05/2021

📸 Một số hình ảnh quầy sale event của IDIGO diễn ra tại Lotte Mart Gò Vấp từ 01/05 - 31/05/2021