🔥 Hình ảnh quầy event của IDIGO tại siêu thị Emart Sala trong TTTM Thiso Mall Sala Q2 🥰

🔥 Hình ảnh quầy event của IDIGO tại siêu thị Emart Sala trong TTTM Thiso Mall Sala Q2 🥰

🔥 Hình ảnh quầy event của IDIGO tại siêu thị Emart Sala trong TTTM Thiso Mall Sala Q2 với các ưu đãi hấp dẫn 🥰

❤ Sale off 50% tất cả sản phẩm

 

📍 Thời gian áp dụng: 09/11 - 22/11/2023