🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO đang diễn ra tại Aeon Mall Celadon Tân Phú 🤩

🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO đang diễn ra tại Aeon Mall Celadon Tân Phú 🤩

🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO đang diễn ra tại Aeon Mall Celadon Tân Phú 🤩