🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO đang diễn ra tại Aeon Mall Bình Dương Canary 🤩

🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO đang diễn ra tại Aeon Mall Bình Dương Canary 🤩

🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO đang diễn ra tại  Aeon Mall Bình Dương Canary 🤩