🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Vạn Hạnh Mall chuẩn bị cho dịp lễ 08/03 🥰

🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Vạn Hạnh Mall chuẩn bị cho dịp lễ 08/03 🥰

🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Vạn Hạnh Mall chuẩn bị cho dịp lễ 08/03 🥰