Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Crescent Mall

Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Crescent Mall

🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Crescent Mall Q7 diễn ra từ ngày 09/02 - 18/03/2022 tại sảnh G (tầng trệt) 🥰