Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Dương Canary

Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Dương Canary

🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Dương Canary diễn ra từ ngày 23/02 - 01/03/2022 tại Tầng G đối diện khu siêu thị và thức ăn nhanh 🥰