Hướng dẫn khách hàng xem thông tin tích điểm thành viên của mình tại Zalo Official Account IDIGO

Hướng dẫn khách hàng xem thông tin tích điểm thành viên của mình tại Zalo Official Account IDIGO

Hướng dẫn khách hàng xem thông tin tích điểm thành viên của mình tại Zalo Official Account IDIGO

Để vào trong Zalo Official IDIGO, bạn vui lòng thực hiện một trong 3 cách sau:

1. Dùng Zalo quét mã QR Code sau

2. Gõ "IDIGO"  trong ô tìm kiếm trên Zalo của bạn và bấm vào tên IDIGO trong kết quả tìm kiếm

3. Click vào link sau: https://bit.ly/37oLqKE

Trong Zalo Official Account IDIGO, bạn chạm vào Quan tâm.

Nếu bạn chưa từng là thành viên của ZOA IDIGO thì ngay lập tức hệ thống sẽ gửi một tin nhắn đề xuất việc “Đăng ký thành viên” cho bạn. Sau khi nhận được đề xuất, bạn chạm vào Đăng ký thành viên.