🥳 Hình ảnh quầy event IDIGO hiện đang diễn ra tại Trung tâm thương mại Crescent Mall Quận 7

🥳 Hình ảnh quầy event IDIGO hiện đang diễn ra tại Trung tâm thương mại Crescent Mall Quận 7

🥳 Hình ảnh quầy event IDIGO hiện đang diễn ra tại Trung tâm thương mại Crescent Mall Quận 7

📌Thời gian diễn ra event: từ 29/04 - 01/05/2022