🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Tân Phú Celadon chuẩn bị cho Black Friday 🖤

🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Tân Phú Celadon chuẩn bị cho Black Friday 🖤

💥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Tân Phú Celadon chuẩn bị cho Black Friday 🖤 chương trình Sale lớn nhất năm 🔥