🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Tân 🥰

🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Tân 🥰

🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Tân diễn ra tại khu thang cuốn tầng G với các ưu đãi hấp dẫn 🥰

❤ Giảm 50% toàn bộ sản phẩm túi xách, balo, ví nam nữ

📍 Thời gian áp dụng: 10/10 - 22/10/2023