🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng & cửa hàng chính thức của IDIGO tại Vạn Hạnh Mall chuẩn bị cho Black Friday

🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng & cửa hàng chính thức của IDIGO tại Vạn Hạnh Mall chuẩn bị cho Black Friday

🎈 Hình ảnh quầy event bán hàng & cửa hàng chính thức của IDIGO tại Vạn Hạnh Mall chuẩn bị cho Black Friday 🖤 chương trình Sale lớn nhất năm 💥