🎀 Cập nhật hình ảnh mới nhất của IDIGO tại Aeon Mall Celadon Tân Phú 🎉

🎀 Cập nhật hình ảnh mới nhất của IDIGO tại Aeon Mall Celadon Tân Phú 🎉

🎀 Cập nhật hình ảnh mới nhất của IDIGO tại Aeon Mall Celadon Tân Phú 🎉

🛒 Cửa hàng nằm ở tầng 1 trong khu mua sắm tổng hợp

📍 Aeon Mall Tân Phú, Số 30 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh