Hình ảnh quầy event Ngày của Nàng (Day For Lady) của IDIGO tại Vạn Hạnh Mall Q10

Hình ảnh quầy event Ngày của Nàng (Day For Lady) của IDIGO tại Vạn Hạnh Mall Q10

🔥 Hình ảnh quầy event Ngày của Nàng (Day For Lady) của IDIGO tại Vạn Hạnh Mall Q10 diễn ra từ ngày 24/02 - 08/03/2022. Ưu đãi giảm 50% các mẫu túi, ví, balo tại Tầng 1 🥰