🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Tân Phú Celadon diễn ra từ ngày 31/03 - 20/04/2022 🥰

🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Tân Phú Celadon diễn ra từ ngày 31/03 - 20/04/2022 🥰

🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Tân Phú Celadon diễn ra từ ngày 31/03 - 20/04/2022 🥰