Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Tân

Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Tân

🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Tân diễn ra từ ngày 23/02 - 01/03/2022 tại Tầng G 🥰