🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Dương Canary chuẩn bị cho Black Friday

🔥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Dương Canary chuẩn bị cho Black Friday

💥 Hình ảnh quầy event bán hàng của IDIGO tại Aeon Mall Bình Dương Canary chuẩn bị cho Black Friday 🖤 chương trình Sale lớn nhất năm 🔥