💥 Hình ảnh quầy event bán hàng & cửa hàng chính thức của IDIGO tại Crescent Mall chuẩn bị cho Black Friday

💥 Hình ảnh quầy event bán hàng & cửa hàng chính thức của IDIGO tại Crescent Mall chuẩn bị cho Black Friday

💥 Hình ảnh quầy event bán hàng & cửa hàng chính thức của IDIGO tại Crescent Mall chuẩn bị cho Black Friday 🖤 chương trình Sale lớn nhất năm 🔥