💥 Hình ảnh quầy event bán hàng & cửa hàng chính thức của IDIGO tại Aeon Mall Bình Tân chuẩn bị cho Black Friday

💥 Hình ảnh quầy event bán hàng & cửa hàng chính thức của IDIGO tại Aeon Mall Bình Tân chuẩn bị cho Black Friday

💥 Hình ảnh quầy event bán hàng & cửa hàng chính thức của IDIGO tại Aeon Mall Bình Tân chuẩn bị cho Black Friday 🖤 chương trình Sale lớn nhất năm 🔥


✅ * Hình ảnh quầy event bán hàng tại Aeon Mall Bình Tân:
 


✅ * Hình ảnh cửa hàng IDIGO chính thức tại Aeon Mall Bình Tân: