🌻 𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝗮̉𝗻𝗵 𝗾𝘂𝗮̂̀𝘆 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗜𝗗𝗜𝗚𝗢 𝘁𝗮̣𝗶 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮 𝗛𝘂̀𝗻𝗴 𝗩𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 🌻

🌻 𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝗮̉𝗻𝗵 𝗾𝘂𝗮̂̀𝘆 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗜𝗗𝗜𝗚𝗢 𝘁𝗮̣𝗶 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮 𝗛𝘂̀𝗻𝗴 𝗩𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 🌻

 

👜 Túi ví thời trang nam nữ IDIGO giảm đến 50%

🔥 Giảm sốc một số sản phẩm IDIGO chỉ từ 199K - 299K

👓 Kính mắt thời trang IDIGO giảm 20%

⏰Thời gian: 3/7 - 7/7

🏠 Địa điểm: Event Plaza Hùng Vương - Sảnh trung tâm tầng 1, ngay thang cuốn cổng Hồng Bàng