𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂̂̀𝒚 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 𝑰𝑫𝑰𝑮𝑶 𝒕𝒂̣𝒊 𝑨𝒆𝒐𝒏 𝑴𝒂𝒍𝒍 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑫𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈️🎊️🎉

𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂̂̀𝒚 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 𝑰𝑫𝑰𝑮𝑶 𝒕𝒂̣𝒊 𝑨𝒆𝒐𝒏 𝑴𝒂𝒍𝒍 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑫𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈️🎊️🎉

Hãy đến ngay cổng A (đối diện khu vực bán hoa và Bách Hoá Tổng Hợp) để tham gia Event khuyến mãi của IDIGO!

👉Giảm giá sốc từ 199k - 399k và giảm ngay 50% cho một số mặt hàng!

✨Thời gian áp dụng:  Từ ngày 27/06 đến 05/07/2024 ✨