🌟 Để đảm bảo thời gian giao và nhận hàng kịp thời cho quý khách hàng trước tết NGUYÊN ĐÁN 2022

🌟 Để đảm bảo thời gian giao và nhận hàng kịp thời cho quý khách hàng trước tết NGUYÊN ĐÁN 2022

🛒IDIGO xin trân trọng thông báo về thời gian nhận đơn đặt hàng sắp tới như sau:

TP.HCM: chỉ nhận đơn đến hết ngày 27/01/2022 (25 tháng chạp âm lịch)

Các tỉnh miền Nam: chỉ nhận đơn đến hết 26/01/2022 (24 tháng chạp âm lịch)

Các tỉnh thành còn lại: chỉ nhận đơn đến hết 24/01/2022 (22 tháng chạp âm lịch)

-> Đơn được chốt trước mốc thời gian trên sẽ được vận chuyển giao trước tết.

-> Các đơn phát sinh sau mốc thời gian trên sẽ được giao sau tết.

✨ Chân thành cám ơn quý khách